—27.OCT _Va com va

27.OCT / PATRONAT — ESPARREGUERA / 19:00 dg

Creació col·lectiva de Sandra Monfort, Anna Berenguer i Marina Mulet

Va com va és un viatge a cavall de dues generacions allunyades en el temps però íntimament unides emocionalment, que posa sobre la taula la pèrdua d’un model civilitzatori, que podem anomenar tradicional, establert a dins un marc espacial i temporal dominat per la vida comunitària (ruralitat, cultura popular…) i que es reflecteix en elements tan diversos com el menjar, el sexe o el vincle amb la terra.

Creació col·lectiva de Sandra Monfort, Anna Berenguer i Marina Mulet Direcció David Maqueda Intèrprets Marina Mulet i Anna Berenguer Guitarrista i cantant Sandra Monfort Escenografia Joan Fortuny

 (Patronat Parroquial, c/ Tomàs Cabeza, 2 Esparreguera)

reserves